Chord Lagu Kyouran Hey Kids!! – The Oral Cigarettes (Noragami Opening)

Chord Lagu Kyouran Hey Kids!! – The Oral Cigarettes (Noragami Opening)


* – single strum

[Intro]

(do this part as simulation of the tapping)
G|————————————————————-|
D|——–7-7–6-6-|——–7-7–6-6-|——–7-7–6-6-|——-|
A|—7*————|—7*————|—7*————|–7–7-|Cm*    
E|-9—-9———-|-9—-9———-|-9—-9———-|-9–9–|
                                                              To-night, we honor the hero!
(Rhythm)

(Cm  G#  G  Cm  G#  Bb) (x2)

[Verse]
Bb       Cm                  G#   Bb          Cm                  G#       G                          Fu-sagu róume-ní,  kowasu kíoura-Kíds. Uso kirái houkái, hibi wo tó-kashi-té
          Cm           G#      Bb          Cm      Cm      Cm                       
Amai táiwo-nó, mitsu niwói dat-té. Sosorou Flavor, Flavor, Flavor. 
G#         G           Cm..                 
Just wanna hold your, hands


[Pre-Chorus]  
                                                     (figure strum for this last part)
..Cm     G#          Bb         Cm      G#            Bb           Cm    Dm   D#  F  Cm    Dm   D# 
        Just wanna hold your, hands.  Just wanna hold your, hands


[Chorus]
          G#                     Bb               D#       Bb        Cm  
Kurú-te, Hey Kids!  Shidái, ni jidái  wa kawát-teee. Owara-nái shou-sóu
   Bb      G#                  Bb              B                Cm
Kurú-te, Hey Kids!  De-áu hazu dá ata anata-to WOh-Oh Oh-Oh  Oh Oh

Cm         G#                 Bb              D#        Bb     Cm  
  Kurú-te, náita! Wasu-renai, ái-wo sagásh-tee tsuna guitai zu-tóo
   Bb    G#                    G                 Cm
Kurú-te, Hey Kids! Soré-demo mirái-wá Again and Again


[Final Chorus]
          G#                   Bb              D#      Bb      Cm
Kurú-te, Hey Kids!  Kudá-ranái e-gao kobásh-tee  imino-nái kou sóu
  Bb      G#                  G      Bb         Cm
Kurú-te, Heiki!  Watashi no namáe-wo Again and Again
Cm (Palm muted)                       G#   Bb  Cm*
I swear, I’ll respect the heroes!

Tags: #chord #cigarettes #kyouran #noragami #opening

Dowland: Corranto (P 100)
Dowland: Corranto (P 100)
Dowland: Corranto (P 100) The Coranto (or
The new index page
The new index page
The new index page Now there’s an
Authentic (?) Renaissance right-hand fingerings
Authentic (?) Renaissance right-hand fingerings
Authentic (?) Renaissance right-hand fingerings I have
Gorlier: Autre canon
Gorlier: Autre canon
Gorlier: Autre canon A second piece by

Top